Το Ελληνικό τμήμα Τηλεκατευθυνόμενης Ιστιοπλοΐας είναι ο επίσημος φορέας έκδοσης πιστοποιητικών καταμέτρησης για σκάφη κλάσης Marblehead.
Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία καταμέτρησης.